Motivatie

Gedurende mijn werkzaamheden als mediator bij echtscheidingen, kwam ik erachter dat mijn beweegreden binnen deze functie vooral werd gevoed door de positie die het kind inneemt door het kind centraal te stellen in het systeem.

Niet alleen in mijn omgeving heb ik veel ouders uit elkaar zien gaan, maar ook als vader weet ik uit eigen ervaring hoe belangrijk het dan voor kinderen is dat ouders op een harmonieuze wijze in staat zijn om samen te blijven werken vanuit hun rol als ouders. Op deze manier kan een kind zich veilig voelen en zich op een gezonde manier ontwikkelen. Vanuit dit gegeven ondersteun ik kinderen en ouders tijdens dit proces als Kindbehartiger.

De Kindbehartiger biedt een traject aan kinderen en hun ouders om een basis te kunnen leggen voor de nieuwe situatie na een scheiding/ uit elkaar gaan. Het luisteren naar het kind en het helpen te verwoorden in wat het nodig heeft van zijn/ haar ouders, is voor mij als Kindbehartiger van essentieel belang. En daarin werk ik graag samen met ouders vanuit het idee dat het verschil zit in de betekenis, met misschien een nieuwe plek en welke kan ontstaan nadat een kind zich gehoord en begrepen heeft gevoeld.

Zo ontstaat verbinding die begint met jezelf. En daarvoor is (zelf)compassie en moed nodig.

Contact

kindbehartiger@rietdijkmediation.nl
info@rietdijkmediation.nl
06 8119 4567
LinkedIn >

Zakelijk

NL73RABO0315065605
KVK 66855136