Mediation

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling, waarbij partijen onder begeleiding van een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, tot een oplossing komen. In beginsel is mediation toepasbaar bij iedere vorm van een conflict. Zolang beide partijen belang hebben bij het vinden van een oplossing, heeft het zin om naar een mediator te gaan. Hoewel de mediator doorgaans pas wordt ingeschakeld wanneer er sprake is van een conflict, hoeft het niet altijd zover te komen. Mediation kan ook uitkomst bieden wanneer een samenwerking of een relatie niet lekker loopt.

Het doel van een mediation traject is om te komen tot een gezamenlijk gedragen oplossing in de vorm van gezamenlijke afspraken. Bovendien voorkomt deze oplossing vaak andere eventuele toekomstige conflicten.

In de praktijk blijkt dat met een aantal gesprekken de meeste situaties zijn opgelost. De mediator begeleidt deze gesprekken. Daarbij is hij volkomen onafhankelijk en zorgt hij ervoor dat beide partijen gelijkwaardig aan bod komen en gehoord worden. Deze gesprekken zijn vrijwillig en vertrouwelijk. Aan het einde van een mediation traject worden de afspraken schriftelijk vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Werkwijze
Tijdens een eerste kennismakingsgesprek/ intake onderzoek ik met beide partijen de situatie, verwachtingen en waarden die een belangrijke rol (blijven) spelen. Daarna bekijken wij met elkaar hoe het mediation traject eruit zou moeten komen te zien. Wat door beide partijen tijdens het mediation traject (aan)gedragen wordt en van belang is om tot een oplossing te komen, staat voor mij als mediator centraal.

Ik bied u de mogelijkheid tot een vrijblijvend oriëntatiegesprek. In dit gesprek maken we persoonlijk kennis met elkaar, bespreken we uw specifieke situatie en licht ik u mijn werkwijze toe. Zowel het oriëntatiegesprek als de vervolggesprekken kunnen bij u thuis, op locatie of bij mij in Zutphen plaatsvinden.


Post-hbo Mediation aan de Academie voor Sociale Studies (MFN-erkende basisopleiding).

samenwerkende partner:

Contact

kindbehartiger@rietdijkmediation.nl
info@rietdijkmediation.nl
06 8119 4567
LinkedIn >

Zakelijk

NL73RABO0315065605
KVK 66855136