Kindbehartiging

De Kindbehartiger is belangenbehartiger en vertrouwenspersoon voor ieder kind in een scheidingssituatie.

De Kindbehartiger biedt ondersteuning aan kinderen en hun ouders, treedt op aan de voorkant van een juridische procedure om de positie van kinderen en hun belangen een plek te geven en rondom nazorg. De Kindbehartiger werkt vanuit het Verdrag inzake de rechten van het kind en biedt psychosociale ondersteuning, niet zijnde therapie of behandeling. Dat is ook niet altijd (direct) nodig. De stem van ieder kind verdient wel een plek. De Kindbehartiger zorgt er dan ook voor dat de beleving van ieder kind helder wordt, plaatst deze samen met het kind in perspectief, doet aan observatie, geeft uitleg en vertaalt de stem van het kind naar ouders/verzorgers en waar nodig via een verslag met advies naar het juridisch speelveld.

De Kindbehartiger heeft als doel om ieder kind met een vertrouwd en veilig gevoel verder te laten gaan na de scheiding en ervoor te zorgen dat er echt naar hen geluisterd wordt.

Ondersteuning
• Uitleg aan kinderen over scheidingssituatie;
• Vertaling stem kinderen kijkend naar context waarin kinderen zich bewegen;
• Inzicht in (gezins)positie, hechting, ontwikkeling, beleving en wensen kinderen;
• Inzicht in tools over communicatie van ouders en effecten op kinderen;
• Aandacht voor beleving ouders en emoties bij scheiding en hoe hiermee om te gaan in belang van kinderen;
• Handreiking geven voor nieuwe gezinssituatie na scheiding zodat regie kan worden behouden voor toekomst;
• Inzicht in tools over praktische zaken, verdeling dagelijkse zorg en opvoeding kinderen na scheiding;
• Verslaglegging en advisering;
• Samenwerking met instanties en andere professionals;
• Deskundigheid en transparantie.

Kinderen kunnen ook jaren later de nodige impact voelen van een eerdere scheidingssituatie en dit op externe wijze uiten of intern voelen. Denk aan verminderde schoolresultaten, opgekropte gevoelens, gedragsveranderingen of zich afkeren van (een van de) ouders. Ook dan kan een Kindbehartiger ondersteunen. Voor hele jonge kinderen kan de Kindbehartiger optreden als het ‘verlengstuk’ van de stem van het kind. Dit zodat ieder kind zijn of haar positie geborgd ziet richting de toekomst en er niet over de hoofden van kinderen heen wordt besloten.

De manier waarop kinderen na de scheidingssituatie van hun ouders mogen en kunnen blijven houden is belangrijk. Het filmpje is gebaseerd op een traditioneel gezin en biedt een voorbeeld van wat de Kindbehartiger kan doen. De Kindbehartiger is er ook bij duo-ouderschap en voor samengestelde gezinnen.


Werkwijze

Iedere scheidingssituatie is anders. Dat betekent dat mijn werk als Kindbehartiger maatwerk is. Tijdens een eerste gesprek onderzoek ik de situatie met zowel ouders als kinderen en wat daarin voor een ieder belangrijk is. Daarna bekijken wij met elkaar wat dit vraagt om afspraken te kunnen maken die in het belang zijn van en voor het welzijn van het kind. Het luisteren naar het kind en het helpen te verwoorden in wat het nodig heeft van zijn/haar ouders, en soms ook van anderen, staat voor mij als Kindbehartiger centraal in een vrijblijvend orientatiegesprek.

Voor aanvullende informatie verwijs ik u naar de website van de Beroepsorganisatie Kindbehartiger waarbij ik ben aangesloten. Als aangesloten Kindbehartiger bij de Beroepsorganisatie Kindbehartiger hanteer ik het geldend protocol, de beroepscode en het reglement van de Beroepsorganisatie Kindbehartiger.


Gecertificeerd Kindbehartiger

Gecertificeerd begeleider Mattenspel

Contact

kindbehartiger@rietdijkmediation.nl
info@rietdijkmediation.nl
06 8119 4567
LinkedIn >

Zakelijk

NL73RABO0315065605
KVK 66855136